วีซ่าอังกฤษ GAE

ลูกศรลง
ลูกศรลง
ลูกศรลง
15
ไม่รู้จะทำยังไง?

รับคำปรึกษาฟรี

GAE VISA - วีซ่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร

วีซ่า Government Authorized Exchange (GAE) ของสหราชอาณาจักรเปิดประตูสำหรับบุคคลที่แสวงหาประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านการทำงาน การฝึกอบรม การวิจัย หรือการเข้าร่วมในโครงการภาษาของรัฐบาลในต่างประเทศ บทความนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติ ข้อกำหนด และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้

มีสิทธิได้รับ:

เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับวีซ่า GAE ผู้สมัครจะต้องมีผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นองค์กรในสหราชอาณาจักรที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุมัติ พวกเขาต้องแสดงให้เห็นถึงความพอเพียงทางการเงิน พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพวกเขา นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องสามารถเป็นเงินทุนสำหรับการเดินทางขากลับหรือการเดินทางต่อได้

ผู้สนับสนุน:

สิ่งสำคัญของ GAE Visa คือการให้การสนับสนุน องค์กรที่ให้การสนับสนุนในสหราชอาณาจักรมีบทบาทสำคัญในการมอบใบรับรองการให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัคร เอกสารนี้มีประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติของบุคคลในการมาสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการ GAE

ระยะเวลา:

GAE Visa ให้ความยืดหยุ่นโดยอนุญาตให้อยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 12 หรือ 24 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการแลกเปลี่ยนเฉพาะที่ผู้สมัครสมัคร ระยะเวลานี้ให้เวลาเพียงพอสำหรับบุคคลในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ประสบการณ์การทำงานไปจนถึงการวิจัยและการฝึกอบรม

โอกาสในการทำงาน:

ผู้ถือวีซ่า GAE มีสิทธิ์ทำงานให้กับผู้สนับสนุนในงานที่ระบุไว้ในใบรับรองการให้การสนับสนุน นอกจากนี้ พวกเขาสามารถทำงานที่สองในภาคส่วนเดียวกันและในระดับเดียวกันได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มมิติพิเศษให้กับประสบการณ์ในสหราชอาณาจักรของพวกเขา

บทบัญญัติการศึกษา:

ในขณะที่ดำเนินการขอวีซ่า GAE บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการศึกษาได้ แม้ว่าบางหลักสูตรอาจต้องมีใบรับรอง Academic Technology Approval Scheme (ATAS) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่รอบด้าน ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะของตนเองไม่เพียงแต่ผ่านการทำงานเท่านั้น แต่ยังผ่านการแสวงหาความรู้ทางวิชาการอีกด้วย

การรวมครอบครัว:

วีซ่า GAE ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้พาสมาชิกในครอบครัวซึ่งเรียกว่า 'ผู้อยู่ในความอุปการะ' เข้ามาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในช่วงเวลาที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

ขั้นตอนการสมัคร:

การสมัครวีซ่า GAE เกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน ประการแรกและสำคัญที่สุด ได้รับการสนับสนุนอย่างปลอดภัยจากองค์กรที่ได้รับอนุมัติซึ่งดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน เมื่อได้รับการสนับสนุนแล้ว ผู้สมัครสามารถเริ่มขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าโดยจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดที่จำเป็น

เอกสารที่ต้องการ:

ในการกรอกใบสมัคร ให้รวบรวมเอกสารที่จำเป็น รวมถึงใบรับรองการสนับสนุน หลักฐานความสามารถทางการเงิน หลักฐานเงินทุนสำหรับการเดินทางไปกลับหรือการเดินทางต่อ และใบรับรอง ATAS ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรเฉพาะ

ความถูกต้องและเวลาดำเนินการ:

โดยทั่วไปวีซ่า GAE จะออกตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบรับรองการให้การสนับสนุน 12 หรือ 24 เดือน ระยะเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันไป แต่ผู้สมัครควรสมัครล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่ต้องการเพื่อให้มีเวลาดำเนินการเพียงพอ

คำแนะนำทีละขั้นตอนของ GAE Visa

กระบวนการที่ต้องปฏิบัติเมื่อยื่นขอวีซ่า UK Government Authorized Exchange (GAE):

ขั้นตอนที่ 1: ระบุโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุมัติและผู้สนับสนุนที่ปลอดภัย

ค้นคว้าและระบุโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เช่น ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม การวิจัย หรือโปรแกรมภาษา ติดต่อองค์กรที่ให้การสนับสนุนในสหราชอาณาจักรและรับการสนับสนุนอย่างปลอดภัย ผู้สนับสนุนจะมอบใบรับรองการให้การสนับสนุน (COS) ให้กับคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ รวมถึงมีผู้สนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความพอเพียงทางการเงิน และสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเข้าพักของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมเอกสารที่จำเป็น

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการยื่นขอวีซ่าของคุณ โดยทั่วไปจะรวมถึง:

  • หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน (COS) จากองค์กรที่ให้การสนับสนุน
  • หลักฐานความสามารถทางการเงินเพื่อช่วยเหลือตัวเอง
  • หลักฐานการจัดหาเงินทุนสำหรับการเดินทางกลับหรือการเดินทางต่อของคุณ
  • ใบรับรอง Academic Technology Approval Scheme (ATAS) หากจำเป็นสำหรับหลักสูตรเฉพาะ
  • หนังสือเดินทางและรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบุโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 4: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าออนไลน์

เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าออนไลน์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ​​และพร้อมที่จะอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 5: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามอัตราปัจจุบัน โดยปกติการชำระเงินจะดำเนินการทางออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร เก็บบันทึกการยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 6: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์

กำหนดเวลาและเข้าร่วมการนัดหมายไบโอเมตริกซ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า คุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ไบโอเมตริกซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 7: เข้าร่วมการสัมภาษณ์ หากจำเป็น

ในบางกรณีผู้สมัครอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ หากเป็นเช่นนั้น ให้เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์โดยการตรวจสอบใบสมัครของคุณและเตรียมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับแผนการของคุณในสหราชอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 8: รับผลการพิจารณาวีซ่า

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ให้ติดตามความคืบหน้าทางออนไลน์ เมื่อตัดสินใจแล้วคุณจะได้รับแจ้ง หากได้รับการอนุมัติ หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าของคุณจะถูกส่งคืนให้กับคุณ

ขั้นตอนที่ 9: เดินทางไปสหราชอาณาจักร

เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ให้วางแผนการเดินทางไปสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าเมื่อคุณเดินทาง

ขั้นตอนที่ 10: รายงานต่อตำรวจ หากจำเป็น

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าของคุณ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับตำรวจเมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร ตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าของคุณและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานใด ๆ

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถดำเนินขั้นตอนการสมัคร GAE Visa ได้อย่างราบรื่น และเริ่มต้นประสบการณ์ที่คุ้มค่าในสหราชอาณาจักร

โดยสรุป วีซ่า Government Authorized Exchange (GAE) ถือเป็นประตูสู่โอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในสหราชอาณาจักร ด้วยการทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แต่ละบุคคลสามารถเริ่มต้นการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้รับประสบการณ์อันมีค่า และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระดับโลก

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญฟรี

ลูกศรลง
ลูกศรลง
ลูกศรลง
15
ไม่รู้จะทำยังไง?

รับคำปรึกษาฟรี

กำลังมองหาแรงบันดาลใจ

สำรวจสิ่งที่ชาวอินเดียทั่วโลกพูดถึงเกี่ยวกับแกน Y ในการกำหนดอนาคตของพวกเขา

คำถามที่พบบ่อย

งานที่เป็นที่ต้องการอันดับต้นๆ ในสหราชอาณาจักรคืออะไร และเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร?
ลูกศรขวาเติม
ใบอนุญาตทำงานในสหราชอาณาจักรหาง่ายไหม?
ลูกศรขวาเติม
ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการขอใบอนุญาตทำงานในสหราชอาณาจักร?
ลูกศรขวาเติม
แสดงรายการเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าทำงานในสหราชอาณาจักร?
ลูกศรขวาเติม
ใบอนุญาตทำงานในสหราชอาณาจักรมีประเภทใดบ้าง?
ลูกศรขวาเติม
วีซ่าทำงานในสหราชอาณาจักรต้องใช้หลักฐานเงินทุนจำนวนเท่าใด
ลูกศรขวาเติม
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยวีซ่าแรงงานทักษะ?
ลูกศรขวาเติม
Global Talent Visa คืออะไร และใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ?
ลูกศรขวาเติม
หากต้องการทำงานในสหราชอาณาจักร ฉันต้องการสมัครวีซ่าทำงาน วีซ่าทำงานแบบไหนที่เหมาะกับฉัน?
ลูกศรขวาเติม
ฉันสามารถหางานทำในสหราชอาณาจักรโดยไม่มีประสบการณ์ได้หรือไม่?
ลูกศรขวาเติม
ฉันจำเป็นต้องมีสปอนเซอร์เพื่อทำงานในสหราชอาณาจักรหรือไม่?
ลูกศรขวาเติม