เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน อัลเบอร์ตาได้จัดการจับรางวัล PNP และออกคำเชิญ 16 รายการ

AAIP จัดให้มีการจับสลากเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด

เป็นการดึงดูดและออก ITA ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของแคนาดา โปรดดูหน้าข่าวการย้ายถิ่นฐานของแคนาดาแกน Y

ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่าแคนาดา PR หรือไม่? พูดคุยกับ Y-Axis ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานในต่างประเทศอันดับ 1 ของโลก